PZU Auto OC + AC – PZU

  • OC – obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych, bezpośrednia likwidacja szkody
  • pieniądze dla osób, którym kierowca ubezpieczonego pojazdu wyrządzi szkodę w wypadku lub kolizji
  • AC – pieniądze w razie kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu
  • opcje dodatkowe- możliwość dopasowania ubezpieczenia do swoich potrzeb