Pożyczki

Co to jest pożyczka?

Pożyczka to rodzaj operacji finansowej, która jest określona w Kodeksie Cywilnym. Pożyczka może być udzielania przez każdy podmiot posiadający osobowość prawną, również przez osobę fizyczną, a umowa pożyczki musi mieć formę pisemną dla pożyczek przekraczających równowartość 1000 zł.

Charakterystyczną cechą pożyczki (gotówkowej) jest dowolne przeznaczenie otrzymanych środków finansowych. W tym rozumieniu, także kredyt konsumecki jest w świetle prawa pożyczką, ponieważ może być wykorzystany na dowolne wydatki.

Przedmiotem pożyczki mogą być pieniądze lub inne rzeczy, których własność może być formalnie przeniesiona na kogoś innego. Forma przekazania pieniędzy może być dowolna, mp.: gotówka, weksel, czek, przelew bankowy.

Zalety pożyczki z punktu widzenia pożyczkobiorcy:

 • procedura przyznawania pożyczki jest z reguły uproszczona w porównaniu do procedury kredytowej;
 • pożyczki może udzielić nie tylko bank, ale każda osoba prawna i fizyczna;
 • przeznaczenie pożyczki gotówkowej jest dowolne;
 • przedmiotem pożyczki mogą być zarówno pieniądze, jak i rzeczy materialne;
 • pożyczka może być bezpłatna (nieoprocentowana);
 • wszelkie spory wynikające z umowy pożyczkowej są rozstrzygane na podstawie prawa cywilnego (Kodeks Cywilny).

Instytucje udzielające pożyczek:

 • banki;
 • instytucje finansowe krajowe i zagraniczne;
 • kasy zapomogowe;
 • towarzystwo ubezpieczeniowe;
 • prywatni pożyczkodawcy.

Dodaj komentarz