Kredyty gotówkowe – czerwiec 2024 r.

Nasze zestawienie kredytów gotówkowych prezentuje tylko aktualnie dostępne kredyty – wszystkie dane są na bieżąco uaktualniane i uzupełniane, aktualne na czerwiec 2024 r.. Aktualna oferta kredytów gotówkowych w jednym miejscu, to dobra okazja aby zrobić porównanie kredytów gotówkowych, biorąc pod uwagę wszystkie istotne parametry: odsetki, oprocentowanie, koszty, minimalna i maksymalna kwota pożyczki, RRSO, forma wypłaty pieniędzy, promocje i okazje.

Definicja kredytu gotówkowego

Kredyt gotówkowy jest usługą finansową świadczoną na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy instytucją finansową uprawnioną do udzielenia kredytu a kredytobiorcą. W umowie kredytodawca zobowiązuje się przekazać określoną sumę pieniędzy do dyspozycji kredytobiorcy, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem i zwrócić pożyczoną kwotę powiększoną o wynagrodzenie kredytodawcy, czyli prowizję i odsetki.

W Polsce prawo do udzielania kredytów mają wyłącznie banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe lub inne instytucje, które zostały określone w ustawie Prawo Bankowe. Choć powszechnie używa się zamiennie słowa kredyt i pożyczka, to jednak w świetle prawa są to inne określenia – kredytu mogą udzielać wyłącznie podmioty określone w prawie bankowy. Udzielanie kredytów przez nieuprawnione instytucje jest niezgodne z prawem. Inaczej wygląda sprawa z udzielaniem pożyczek, do których jest uprawnionych wiele firm i instytucji pozabankowych.

Umowa kredytowa zawiera szczegółowe ustalenia odnoszące się do wszystkich aspektów związanych z kredytem. Są to między innymi: data i miejsce podpisania umowy, określenie stron umowy kredytowej, kwota i waluta kredytu, warunki uruchomienia kredytu, cel kredytu i okres spłaty, wysokość prowizji i odsetek oraz warunki zmiany oprocentowania, rodzaj zabezpieczenia kredytu, określenie sposobu i terminu udostępnienia środków finansowych, informacje o konsekwencjach naruszenia umowy i o możliwości odstąpienia od umowy a ponadto wszelkie indywidualne ustalenia do jakich doszło pomiędzy stronami umowy kredytowej.

Decydujące zdanie odnośnie możliwości przyznania kredytu należy do podmiotu udzielającego kredytu, który jest także uprawniony do kontroli sposobu wykorzystania kredytu. Kredytodawca nie jest zobowiązany do udzielenia kredytu i może odmówić przyznania kredytu, nawet w przypadku jeśli osoba ubiegająca się o kredyt posiada pozytywną zdolność kredytową.

Formy zabezpieczenia kredytu gotówkowego

W celu zapewnienia sobie maksymalnej pewności odnośnie odzyskania udostępnionych środków finansowych, podmiot udzielający kredytu może ustanowić zabezpieczenie kredytu gotówkowego. Popularną formą zabezpieczenia jest poręczenie, które polega na zobowiązaniu się osoby trzeciej do spłacenia zobowiązań kredytobiorcy, w przypadku kiedy ten nie będzie dotrzymywał warunków umowy kredytowej. Inne formy zabezpieczenia to: weksel in blanco, gwarancja bankowa, ubezpieczenie kredytu lub zastaw rzeczowy (przewłaszczenie, hipoteka).

Oprocentowanie kredytu gotówkowego

Oprocentowanie kredytu gotówkowego jest czynnikiem, który generuje najwyższe koszty, które trzeba ponieść w związku z zaciąganiem kredytu. W przypadku kredytów wieloletnich, znaczenie w ogólnej kwocie do spłacenia mają nawet cyfry znajdujące się na drugim miejscu po przecinku w wartości odsetek. Chociaż zdarzają się kredyty z zerowym oprocentowaniem, to jednak jest to przeważnie oferta promocyjna, a standardowe odsetki mieszczą się w granicach od 5% do 20% w stosunku rocznym.

Obliczając ogólne koszty kredytu warto zapoznać się z tak zwanym RRSO (Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania), który uwzględnia całkowity koszt kredytu, łącznie z wszelkimi prowizjami, opłatami dodatkowymi i innymi.

Wysokość raty kredytu gotówkowego

Jest oczywiste, że wysokość raty kredytu gotówkowego zależy od wysokości kredytowanej kwoty i okresu spłaty. W przypadku kredytu z zerową prowizją i zerowymi odsetkami miesięczna rata to suma pożyczanych pieniędzy podzielona przez okres (liczony w miesiącach), w którym będziemy oddawać pieniądze. Do tej podstawowej kwoty musimy doliczyć prowizję i odsetki. Z reguły bank daje do wyboru dwie możliwości sposobu doliczania tych opłat: raty stałe lub raty malejące.

W przypadku rat stałych, całkowita kwota odsetek naliczonych przez cały okres kredytowania jest dzielona przez ilość miesięcy i tak otrzymujemy miesięczną, dodatkową kwotę (odsetki), którą należy doliczyć do podstawowej kwoty spłaty (kapitał). Jeśli wybierzemy raty malejące, wówczas w każdym miesiącu bank będzie obliczał odsetki od kwoty pozostałej do spłaty i w ten sposób w początkowym okresie do spłacanego kapitału trzeba będzie dodawać wyższe kwoty odsetek, które będą sukcesywnie spadać aż do zera przy ostatniej racie.

Jeden komentarz do “Kredyty gotówkowe – czerwiec 2024 r.

  1. Chyba niewiele jest takich osób, które nie biorą pożyczek ani kredytów. i mają pieniądze odłożone na wszystkie potrzeby i zachcianki. Ja wydaję na bieżące potrzeby wyszystko, co zarabiam. A jak zepsuje mi się telewizor, to co mam zrobić, kiedy nie mam kasy? Pożyczam i spłacam. Takie życie.

Dodaj komentarz