Rodzaje pozycji na rynkach terminowych

Środowisko osób zajmujących się spekulowaniem na giełdzie lub na rynku walutowym posługuje się żargonem, który dla osób z zewnątrz jest kompletnie niezrozumiały. Kupno, sprzedaż, pozycja długa lub krótka, long albo short, a może byki i niedźwiedzie?

Sprawa nie jest aż tak skomplikowana, na jaką wygląda. Wszystkie wyżej wymienione terminy odnoszą się do dwóch, i tylko dwóch scenariuszy, które mogą nastąpić na rynku. Cena każdej paru walutowej, akcji albo towaru może tylko wzrosnąć albo spaść, innych możliwości nie ma. Te same prawa i zasady rządzą zarówno giełdą walutową, giełdą towarową jak i giełdą papierów wartościowych.

Kupno, pozycja długa, long, byki

Wszystkie powyższe określenia dotyczą sytuacji, kiedy spodziewamy się wzrostu ceny. W takiej sytuacji kupujemy, czekamy aż cena wzrośnie, sprzedajemy po wyższej cenie, a różnica ceny (w uproszczeniu) jest naszym zyskiem.

Przykład 1. W poniedziałek rano tona ziemniaków kosztuje 900 zł. Spodziewamy się wzrostu ceny, więc kupujemy 5 ton. Płacimy 4500 zł. W środę okazuje się, że nasze przewidywania były trafne i cena rzeczywiście wzrosła – w środę za tonę ziemniaków kupujący płacą 990 zł. Jeśli w tym momencie zdecydujemy się na sprzedaż, to zarobimy 90 zł na każdej tonie, czyli w tym konkretnym przykładzie 450 zł.

Przykład 2. Para walutowa EUR/USD jest wyceniana na 1,200. Znaczy to tyle, że aby kupić 1 EUR musimy zapłacić 1,200 USD. Spodziewamy się wzrostu ceny, więc kupujemy 1000 EUR płacąc 1200 USD. Cena rzeczywiście rośnie (Euro wzmacnia się w stosunku do Dolara), sprzedajemy, zarabiamy, itp.

Opisując powyższy scenariusz możemy użyć innych, alternatywnych określeń. Zamiast „kupiłem”, można powiedzieć „otworzyłem pozycję długą” albo „jestem long”. W literaturze można też znaleźć określenie długie kupno, które również odnosi się do tej samej sytuacji. Zwyżkowanie cen nazywa się rynkiem byka, albo kiedy cena rośnie mówi się że byki mają przewagę, albo też bykiem jest trader, który kupuje spodziewając się wzrostu ceny.

Sprzedaż, pozycja krótka, short, niedźwiedzie

Te określenia są synonimami, które dotyczą sytuacji kiedy spodziewamy się spadku ceny. W takich okolicznościach sprzedajemy, czekamy aż cena spadnie, odkupujemy po niższej cenie, a różnica ceny jest zyskiem.

Przykład 1. W poniedziałek rano tona ziemniaków kosztuje 900 zł. Spodziewamy się spadku ceny, więc sprzedajemy 5 ton za 4500 zł. W środę okazuje się, że nasze przewidywania były trafne i cena rzeczywiście spadła – w środę tonę ziemniaków można kupić za 810 zł. Odkupujemy 5 ton za 4050 zł, a 450 zł zostaje nam w kieszeni – to czysty zysk.

Przykład 2. Para walutowa EUR/USD jest wyceniana na 1,200. Spodziewamy się spadku ceny Euro w stosunku do Dolara, więc sprzedajemy 1000 EUR za 1200 USD. Cena rzeczywiście spada (Euro słabnie w stosunku do Dolara) i po godzinie cena EUR/USD wynosi 1,000, odkupujemy 1000 Euro za 1000 Dolarów, zyskujemy 200 Dolarów. Oczywiście zmiana ceny może być przeciwna do naszych przewidywań i jeśli tak się stanie, wówczas poniesiemy stratę.

Adekwatnie do poprzedniej sytuacji, opisując powyższy scenariusz możemy użyć innych, alternatywnych określeń. Zamiast „sprzedałem”, można powiedzieć „otworzyłem pozycję krótką” albo „jestem short”. W literaturze można też znaleźć określenie krótka sprzedaż, które również odnosi się do tej samej sytuacji. Zniżkowanie cen nazywa się rynkiem niedźwiedzia, albo kiedy cena spada mówi się że niedźwiedzie wygrywają, albo też niedźwiedziem jest trader, który sprzedaje ponieważ przewiduje spadek ceny.

Każdy trader powinien dobrze zrozumieć omawiany terminy, ponieważ są one powszechnie używane w informacjach finansowych, artykułach i materiałach szkoleniowych. Pozycja długa, krótka, rynek byków, rynek niedźwiedzi – te sformułowania są używane na wszystkich parkietach i rynkach, we wszystkich przedziałach czasowych, niezależnie od tego czy spekulujesz walutami czy akcjami albo ropą naftową.