Koszty kredytu

Kiedy zaciągamy kredyt, z reguły najbardziej interesuje nas wysokość odsetek i prowizji. Czy to faktycznie jest całkowity koszt kredytu? Zgodnie z definicją, całkowity koszt kredytu, to wszystkie koszty łącznie z odsetkami i wszelkimi opłatami, jakie musimy ponieść zawierając umowę kredytową. Koszty mogą być rozmaite, między innymi ubezpieczenie, prowizja, albo chociażby wpis do księgi wieczystej jeśli bierzemy kredyt hipoteczny.

Jak obliczyć całkowity koszt kredytu?

Często nie jest łatwo wydobyć od pracownika banku informacje o wszystkich kosztach związanych z podpisaniem umowy kredytowej. W takim wypadku możemy zapytać o wysokość rat. W ratach będą uwzględnione wszystkie opłaty ze strony banku, jednak nie będzie w nich innych opłat, które być może będziemy musieli ponieść, a mowa tu o opłatach na rzecz innych instytucji (np. zaświadczenia, wpisy, wyciągi, itp.).

Największy procent kosztów kredytowych stanowią odsetki. Wybierając ofertę spośród propozycji wielu kredytodawców, zwróć uwagę na wysokość oprocentowania – dzięki temu masz możliwość porównania kosztów kredytu. Oprocentowanie kredytu zwykle podawane jest jako oprocentowanie nominalne czyli odsetki w stosunku rocznym. Oprócz odsetek, banki mogą m.in. pobierać opłatę za rozpatrzenie wniosku kredytowego, prowizję od kredytu, koszty związane z obsługą kredytu i inne.

Zgodnie z przepisami, oprocentowanie nie może być wyższe niż czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP.

Ważnym czynnikiem, który wpływa na koszt kredytu, jest rodzaj stopy procentowej, która może być stała lub zmienna. Stała stopa procentowa gwarantuje takie same odsetki w całym okresie trwania kredytu. Stała stopa procentowa jest korzystnym rozwiązaniem, kiedy wzrastają stopy procentowe NBP – bo naszej umowy wzrost odsetek nie obejmuje i możemy cieszyć się niższą ratą, podczas gdy inni płacą więcej. Zmienna stopa procentowa oznacza możliwość zmiany wysokości odsetek, która z reguły jest adekwatna do zmian stóp procentowych NBP.

Bardzo obiektywnym wskaźnikiem, pozwalającym ocenić atrakcyjność kredytu, jest rzeczywista roczna stopa procentowa, tzw. RRSO, która stanowi całkowity koszt kredytu wyrażony w procentach w stosunku rocznym. RRSO uwzględnia okres trwania kredytu lub pożyczki, odsetki, wszelkiego rodzaju prowizje i opłaty ze strony instytucji finansowej oraz koszty ewentualnego ubezpieczenia kredytu.

Wszelkie dodatkowe opłaty dotyczące kredytu powinny być wyszczególnione w formularzu informacyjnym, który obowiązkowo jest przedstawiany przez każdą instytucję finansową przed podpisaniem umowy. Jest to znormalizowany druk, którego zadaniem jest ułatwienie klientowi porównanie ofert i podjęcie świadomej decyzji.