Czy można sprzedać mieszkanie obciążone hipoteką?

Istnieją osoby, które kupują mieszkania za gotówkę i nie mają problemu, kiedy chcą je sprzedać. Jednak nawet mieszkanie obciążone hipoteką można sprzedać a procedura sprzedaży mieszkania z kredytem hipotecznym nie jest bardzo skomplikowana.

Spłacanie kredytu mieszkaniowego trwa kilkadziesiąt lat. W tym czasie wiele może się zmienić w naszym życiu i może zaistnieć potrzeba pozbycia się mieszkania lub zamiany na inne. Banki przewidują taką ewentualność i nie robią żadnego problemu. Wystarczy zastosować się do odpowiedniej procedury. Właściwie największym problemem będzie znalezienie chętnego do kupienia takiego mieszkania, ponieważ kupcy mają raczej negatywne nastawienie do nieruchomości obciążonych hipoteką.

Zanim nieruchomość będzie mogła zmienić właściciela, konieczne będzie spłacenie kredytu, a można zrealizować to na kilka sposobów. Najbardziej oczywisty z nich to spłacenie kredytu z pieniędzy, które mamy otrzymać za nasze mieszkanie. Aby dokładnie określić kwotę wymaganą do „uwolnienia” mieszkania musimy udać się do naszego banku (tego, z którego mamy kredyt mieszkaniowy) i poprosić o wydanie dokumentu stwierdzającego, jaka pozostała nam kwota do spłacenia. Bank powinien przekazać nam także promesę dotyczącą wykreślenia wpisu z hipoteki nieruchomości po spłaceniu należności.

Kolejny krok to podpisanie przedwstępnej umowy (koniecznie u notariusza, aby zapewnić jej ważność), w której należy określić, że zapłata będzie dokonana w dwóch częściach – pierwsza zostanie przelana bezpośrednio na konto banku, w którym zaciągnęliśmy kredyt.

Nie ma żadnych przeszkód, aby kupujący również skorzystał z kredytu. W takim wypadku jego bank przelewa pierwszą transzę (spłacając Twój kredyt) bezpośrednio do Twojego banku.

Finalnym krokiem w opisywanej transakcji jest wykreślenie starych wpisów w księdze wieczystej nieruchomości i dopisanie tam nowych zobowiązań.